Referensprojekt

Hälsohuset i Karlskrona


Vi bygger om för hälsohuset i Vedeby center, ombyggnaden avser 850 kvadratmeter innehållande 19 behandlingsrum,personalutrymme & entrér.
Byggnationen avser att vara färdigställd Aug 2018.


Start typing and press Enter to search